Untitled - SvenskBrf

2071

Kontoplan - Bokföringsskola

i princip alltid som kortfristig. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och 40 000 SEK utgör en upplupen kostnad under år 2009. Konto, Benämning, Debet, Kredit.

Förutbetald kostnad baskonto

  1. Amf pension logga in
  2. Musikaler karlstad
  3. Interim jobb
  4. Maybank tgv 2021
  5. Tomas holmstrom son
  6. Clearingnummer och kontonr swedbank
  7. Postpaket sendungsverfolgung
  8. Dietist vårdcentral
  9. Anne nilsson glass vase ikea

Det lite ålderdomliga ordet upplupen står här för att en kostnad har uppstått under den senare delen av årets, men att  1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. Kortfristiga placeringar.

En faktura på servicekostnad (109 000 kr) exkl moms för kopieringsmaskiner inkommer i november månad. Fakturan avser kostnader för december, januari och februari.

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN - BFN

97, 1801, Aktier Stina Zachrissons minne. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, s.k. En kod som anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning.

Kontoplan - Sävedalens AIK

Förutbetald kostnad baskonto

2067 Balanserad vinst/förlust. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. I K3 ska checkräkningskrediten redovisas efter sin formella förfallotidpunkt, dvs. i princip alltid som kortfristig.

2015 höjs LKP med 0,3% för att täcka kostnaden för ökningen  1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter.
Poliströja barn

Hyra eller leasing av personbil innebär att en leasegivare äger en personbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss personbilen för ett lösenpris.

1910 Kassa. Kontoplan Brf. Tillgångar. 1110. Byggnader.
Amanda pripp nouw

julgransljus stearin göteborg
herbariet
middelalderen tidslinje
arbetsgivardeklaration visma
frisörer sandviken
fastighetspriser historik
sälja saker till klassresa

Förutbetalda kostnader - Starta Eget

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Avräkningskonto förvaltare. Summa kortfristiga fordringar. 1 200.


Nes accessories
sigma göteborg jobb

Kontoplan BAS 2019

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.