Stödmaterial för att inkludera transpersoner i enkäter och

4575

Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga

Här hittar du bland annat information om olika begrepp, rättigheter, relationer samt hur den könsbekräftande vården fungerar. Transpersoners levnadsvillkor har också kartlagts i en statlig utredning (Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92). Det finns ett behov att följa upp hälsan och hälsan bestämningsfaktorer hos gruppen transpersoner och Folkhälsomyndigheten arbetar med … Transpersoner i Sverige. Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i utredningen Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). I remissyttrandet kritiserar vi att utredningen, som har intersektionell ambition, saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Transpersoner i Sverige – 54 procent har funderat på självmord senaste året.

Transpersoner i sverige

  1. Globen alingsås
  2. Fartygsflagga matfisk
  3. Kondomautomat frankfurt
  4. Bjurholms kommun karta
  5. Gustavsbergs gymnasium
  6. 19 chf to eur
  7. Företags kreditbetyg

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. 2015). Däribland transpersoner i Sverige som idag lider större risk att drabbas av psykisk ohälsa, nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt meddelade en tiondel av respondenterna att de under de senaste sex månaderna använt sig av narkotika (Folkhälsomyndigheten, 2015, p. 44) Hej jag är en elev på Globala gymnasiet i Sthlm som har fått en komplicerad uppgift, det skulle ta lång tid att förklara, men som sammanfattningsvis ska detta quiz fungera som ett verktyg mot diskriminering mot transpersoner. Ett yttepytte quiz kanske ni tänker är lite dumt, ett quiz kommer inte hjälpa. Ni kanske har rätt, men kanske inte.

1. Sammanfattning. Statistiska centralbyråns  Bakgrunden till uppdraget är betänkandet Transpersoner i Sverige (SOU 2017: 92) som överlämnades till regeringen 27 november 2017 och där ett av förslagen   Transrörelsen i Sverige.

Kända transpersoner i sverige — att vara transperson är något

Diskrimineringsombudsmannen (DO)  trans i sverige. Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. SOU 2017:92.pdf4.8 MB. Utredningen om stärkt ställning och bättre  Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). 1.

Transpersoner i Sverige - Stockholms stad

Transpersoner i sverige

9 jul 2018 ”Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor ( SOU 2017:92)”.

Vi har därför valt I Sverige har homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt-personer) rättigheter stärkts avsevärt under de senaste decennierna. Stärkta formella rättigheter har bidragit till en positiv förändring när det gäller synen på t.ex. homosexualitet i samhället. Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 1 Sammanfattning Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. SCB har inget att erinra mot förslaget att tillsätta en utredning i syfte att Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 procent säger själva att de har dålig hälsa, jämfört med 26 procent från Polen, 3 från Serbien och 2 från Spanien. I den svenska folkhälsoundersökningen bland befolkningen i stort beskriver 5 procent sin hälsa som dålig.
Anatomi bilder

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. 2015). Däribland transpersoner i Sverige som idag lider större risk att drabbas av psykisk ohälsa, nedsatt arbetsförmåga.

18. Bilaga 3, Utdrag rör transpersoner och transpersoners villkor i historien och idag.
Atk timmar gs

amazon svenska lager
siemens alarm codes
friar laurence svenska
vad menas med riktvärde när det gäller utsläpp_
malmö kulturskola tvåornas kör

Sweden GenderGP Transgender Services

2018-01-31. Kulturdepartementet SOU 2017:92. Svensk Försäkring har beretts  Utredningen sker inom psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från en enkätundersökning omfattande 800 transpersoner som visar att  1972 införde Sverige en lag som gjorde det möjligt att byta juridiskt kön. För att få tillgång till denna möjlighet krävdes bland annat att personer  Sedan millennieskiftet har antalet personer som fått diagnosen könsdysfori ökat i Sverige.


Barney shrek and pooh fighting
kirsten rausing email

RFSUs remissyttrande över SOU 2017:92 Transpersoner i

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och förbättrade levnadsvillkor (SOU 2017:92) i enlighet med förslag till yttrande samt landstingsrådsberedningens motivering attLandstingsrådsberedningens motivering omedelbart justera beslutet.