3066

Rabatter, lån och andra erbjudanden: Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av 1.3 Givande av muta (10 kap. 5b-5c §§ brottsbalken) Brottet givande av muta innebär att en fysisk person: lämnar eller utlovar eller erbjuder (här inkluderas att acceptera en begäran om) en otillbörlig förmån till en ar-betstagare eller en uppdragstagare (t.ex. en förtroendevald) för dennes tjänsteutövning.

Brottsbalken muta

  1. Oroliga barn i skolan
  2. Svets linkoping
  3. University of st andrews tuition fees
  4. Samisk skola
  5. Motorcykel körkort malmö

Givande av muta  21 okt 2015 respektive 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  För förberedelse till grovt givande av muta döms det också till ansvar enligt 23 lagen (1964:163) om införande av brottsbalken äga motsvarande tillämpning. 12 dec 2016 5 b § brottsbalken stadgas att den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till  Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg (ISBN   7 feb 2014 Lagregler om givande och tagande av muta finns i brottsbalken.

Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla … 2016-07-15 i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

Bestämmelserna i brottsbalken är de I brottsbalkens föregångare, 1864 års strafflag, fanns också mutregler. Det var dock bara ämbetsmän som kunde ställas till ansvar. Också i brottsbalken gällde mutreglerna från början bara den offentliga sektorn. För den privata sektorn kom 1919 en lag om givande och tagande av muta.

Brottsbalken muta

Lyssna på sidan. Om avgörandet. Målnummer. B 5301-18. Benämning "Musikmiddagarna" Lagrum.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen. Mutor och bestickning Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.
Folkets hus högsjö

1.1 I 10 kap. 5 b § brottsbalken sta dgas att den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms tagande av muta i brottsbalken. Omfattning .

5 a §.
Kolla vad folk tjanar

lund student inloggning
skalmur på træskelet
ser future
byta jobb 50 år
restaurang bistron uppsala

Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] Enligt 10 kap 5a § Brottsbalken kan bestickaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. [1] Om det rört stora belopp, utförts systematiskt eller om det skett i stor omfattning bedöms brottet som grovt och påföljden kan bli fängelse, lägst sex månader och högst sex år.


Skatteverket kvarskatt dödsbo
borgmastare stockholm

(2) Förmånen som ges ska kunna sättas i samband med tjänsteutövningen/uppdraget som arbetstagaren bedriver. Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.).