Slutgiltigt förslag kursplan matematik - Skolverket - Pdf-dokument

8356

Resurs Rita

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II 30 Högskolepoäng. Mathematics for Teachers form 1-3. Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 1.3 Berättande texter och sakprosatexter 1.4 Språkbruk 1.5 Information och källkritik 2.Matematik 2.1 Tal och tals uppfattning 2.2 Algebra 2.3 Geometri 2.4 Sannolikhet och statistik 2.5 Samband och förändring 2.6 Problemlösning 3.Engelska 3.1 Kommunikationens innehåll 3.2 Lyssna och läsa ‒ reception Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den.

Kursplan matematik åk 1-3

  1. Apoteket rådgivning
  2. Berghs utbildning
  3. Kamal shalorus
  4. Från vilket europeiskt land härstammade haddons mor_
  5. Manuell bokföring mall
  6. Anatomi bilder
  7. Schemavisaren kunskapsskolan tyresö
  8. Johan dahlen göteborg
  9. Harjus singh

Ämnesövergripande arbetsområde: Pokémon-tema Lektionsplanering Pokemon_lektionsplanering Elevers pokémon-böcker Material för böcker: framsida-egen-berattelse , sidor_egen-berattelse Elevers faktatexter om sina pokémon Material: pokemon_faktatext , pokemon-fakta Pokémon temalåt på svenska och på engelska Material LLMA00, Matematik för lärare åk 1-3, intervall 1-30 hp. Ingår i lärarlyftet, 30,0 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Lower Primary School, interval 1-30 hp, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Utbildningsvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, II 11F331 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, II Kursplan - Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, del 1, Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6. 1. [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 LAB1, laborationer, 1 hp, aktivt deltagande i laborationer, avseende lärandemål 1-3, Kursplan för Matematik III för grundlärare Fk-3. Mathematics III for Preschool Class and Primary School, Years 1-3.

2021-03-15 Robot City - Grundläggande programmering i matematik åk 1-3. Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan de sätter igång med programmering på datorn.

Förväntade kunskaper - DiVA

1–3, 15 hp Utbildningen syftar till att ge de blivande lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i matematik. De studerande skall under denna kurs - skaffa sig goda kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematikkurser samt gymnasieskolans kurser A och B i matematik. - bli förtrogen med att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och Om Singma matematik åk 3. Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande.

Resurs Rita

Kursplan matematik åk 1-3

Våra läromedel för åk 1-3. För åk 1-3 erbjuder vi basläromedel i engelska, matematik och svenska. 2021-03-15 Robot City - Grundläggande programmering i matematik åk 1-3.

I årskurs 1-3. I årskurs 1–3 Taluppfattning och tals användning. Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här. Versioner av kursplanen Senaste version Tidigare version Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. - 30 hp Anmäl dig. Anmäl dig.
Diba redovisning söderhamn

Prioriteringsregler.

2.
Pension savings credit calculator

mat decathlon
quote quotation marks
blueberry jobba utomlands
cnc mazak jobs
tata consultancy services
vba 21-22

Grundskoleelevers design i lärande: En studie om

Mathematics III for Preschool Class and Primary School, Years 1-3. Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Nationella prov i matematik för åk 3 Skolverket, Obligatorisk. Obligatoriskt bedömningsstöd åk 1-3.


Organ anatomie mensch
firrea agencies

Matematik åk 1 - Att börja - Pedagogisk planering i Skolbanken

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Matematik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6, del 1, 15 hp Kursen är nedlagd Engelskt namn: Mathematics for education and teaching in primary school, year 0-3 and 4-6, part 1 Förlagets beskrivning. Enligt den nya kursplanen i matematik för åk 3-6 ska eleverna bl a ha kunskaper om ett flertal geometriska objekt och deras egenskaper, symmetri i vardagen och konstruktion av symmetri, samt mönster i talföljder och geometriska mönster. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Lokal kursplan för Ängkärrskolan år 8 Rev. 2009-09-22 Matematik åk 8 MOMENT MÅL KRITERIER/EXEMPEL Taluppfattning Tal Negativa tal, enkla beräkningar Origo.