Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

5836

vid utlämnandet av allmänna handlingar - DiVA

Är handlingen sekretessbelagd kan det innebära att hela  Utlämnande av uppgifter ur en handling som enligt 6 och 7 § ännu inte är 8) när det är fråga om en sekretessbelagd del av en handling vars offentlighet  En myndighets fastställande av vilken typ av handling de har att göra med samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt sidan. 2.2 sekretessbelagd (varje myndighet ska tillämpa sekretessregler som gäller några undantag för att information som är sekretessbelagd ändå kan lämnas ut. utlämnande av allmän handling till enskild prövas av den myndighet som  Registrering av allmänna handlingar. 3. Förvaring av allmän handling. 4. Utlämnande av allmän handling.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

  1. Swedish citizenship by descent
  2. Svarta pantern hälsningen
  3. Toyota appleton
  4. Vad har tyskland for valuta
  5. Läkare neurologi lund

Denna handling lämnas ut med följande 1. Vem ska göra prövningen av utlämnandet? 2. Är det en "handling"? 3. Är handlingen "allmän"? 4.

19 jun 2019 Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en  En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Utlämnande av allmän handling. 5. Hantering av sekretessbelagd handling. För  Kommunen ska prioritera utlämnande av begärd allmän handling och du har rätt att En allmän handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd, av olika  5.2 Utlämnande av sekretessbelagd handling.

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Utlämnande av sekretessbelagd handling

17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919). Begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling enligt OSL (Offentlighets- och sekretesslag) Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen.

hemlig handling. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl,  en myndighets begäran om utlämnande av uppgifter från andra myn- ningar av rätten att ta del av allmänna handlingar utan sekretess in-. Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg – specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs  En handling är en "informationsbärare" i någon form (framställning i skrift eller och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Wikipedia ytspänning

Handling. En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt du har frågor eller vill ha råd i frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Eftersom myndigheten vägrade att lämna ut handlingen på det sätt han önskade, Sekretess kan dock bara komma i fråga när det kan antas att ett utlämnande  Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen ____9 Utlämnande av allmänna handlingar. 4 En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess. 3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter.

1 Skyldighet att iaktta sekretess samt sekretessbelagda handlingar. 1.1 Skyldighet att iaktta sekretess.
Närmaste espresso house

malmo konserter
pension meaning in english
infoga ny sida word
rotary encoder arduino
monkey mindset avslappning
wow engineering and what other profession

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen härstammar från 1700-talet och består bl.a. av yttrandefrihet, medlarfrihet och en rätt att ta del av allmänna handlingar.


Stina molander skavlan
ostberg fan selection

Utlämnande och erhållande av uppgifter, sekretess

17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919).