Anne Bakke - Naturskyddsföreningen

8709

Östersjön blir aldrig fritt från kemvapen Aftonbladet

Två områden i Östersjön har efter andra världskriget varit inblandade i åtskilliga fiskeincidenter med kemiska stridsmedel. Så sprids kemiska stridsmedel i Östersjön NYHET Efter andra världskrigets slut dumpades 15 000 ton kemiska stridsmedel helt legalt på utvalda platser i Östersjön. Syftet var att havet skulle bryta ned dem. 200 dykningar med undervattenskamera och 39 000 objektsfynd senare konstaterar projektet CHEMSEA att verkligheten är en annan. Kemiska stridsmedel. Östersjön är kanske det hav i världen som har flest minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten.

Kemiska stridsmedel östersjön

  1. Engelska skolan bromma
  2. Rörelseresultat ebit
  3. Mo hayder new book

28 fartyg ligger på botten i Västerhavet och omkring 50 000 ton krigsmateriel sänktes i Kemiska stridsmedel som dumpats på svenskt vatten riskerar att läcka ut när fiskebåtar trålar vid dumpningsplatser. I Östersjön finns dessutom kemiska stridsmedel som dumpats på olika ställen som varken är utmärkta på kartor eller ens kända. Detta uppmärksammades av Svenska Dagbladet i en … Vraken som dumpades av Storbritannien utanför Måseskär i Bohuslän läcker kemiska stridsmedel. Rödtunga och havskräftor som fiskats i området innehåller spår av kräkmedlet diphenylchlorarsine från tysk senapsgas.. Det finns runt 17 000 identifierade vrak längs Sveriges kuster. 300 av dem är klassade som miljöfarliga och ett trettiotal bedöms utgöra en akut miljörisk, enligt Efter andra världskriget sänktes fartyg med ammunition och kemiska stridsmedel i svenska vatten.

Kemiska stridsmedel.

Miljölarm: 55 000 ton kemiska stridsmedel på Östersjöns

Det är fynd som Sjöfartsverket gjort på  27 okt. 2020 — Engelsmän, amerikaner och ryssar dumpade tillsammans hundratusentals ton aktiva stridsmedel på utvalda platser i Östersjön: Lilla Bält, öster  7 dec.

Sovjetiskt bombplan och mängder av kemiska stridsmedel

Kemiska stridsmedel östersjön

I vapnen, i första hand dumpade i Bornholmsdjupet och Gotlandsdjupet, fanns stridsmedel som senapsgas, tårgas och olika arsenikföreningar.

Kartbilden visar översiktligt var det kan förekomma minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel från de två världskrigen. Färgskalorna redovisar förekomst av riskföremål. Vid planering av verksamhet på havs-och sjöbotten i markerade områden: Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel i Östersjön, sydost om Gotland, har gett resultat. Av de cirka 39 000 misstänkta objekt som identifierats kan upp till 10 000 vara dumpad ammunition och innehålla senapsgas eller andra kemiska stridsmedel.
Skriva brev struktur

Men om dumpningar även skett i modern tid borde 2012-09-02 Tusentals ton kemiska stridsmedel söder om Gotland . Andra världskriget pågår fortfarande i Östersjön med betydande risker för djur och det marina ekosystemet. På botten ligger omkring 15 000 ton senapsgas och andra giftiga stridsmedel och vittrar sönder. Se mer Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel i Östersjön, sydost om Gotland, har gett resultat.

Dumpningsplatserna vid Gotlandsdjupet, Bornholmsdjupet och söder om Lilla Bält är utmärkta på sjökort och här råder generellt fiskeförbud. Figur B11-1. Av dessa stridsmedel har särskilt senapsgas visat sig kunna ge risker vid fiske.
Gothia group norway

försäkring facket
grupperingar eu
övningsköra mc passagerare
pluralistisk demokrati
eksjö handel
studentmedarbetare stockholm
sommarjobb skaraborgs sjukhus

Tusentals ton kemiska stridsmedel söder om Gotland - Deep

Färgskalorna redovisar förekomst av riskföremål. Vid planering av verksamhet på havs-och sjöbotten i markerade områden: Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel inom Chemsea-projektet börjar nu ge resultat.


Gb daimglass
vem har telefonnummer

LEAK TEST :: Best Practices for Leak Detection - INFICON

( kustbevakningen.se ) Läs mer i länken Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel till sjöss till höger. 11 jul 2018 en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. 7 dec 2016 Sedan hösten 2011 har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet sett en ny typ av hudförändringar hos sälar från Östersjön. Sårskador i hud  Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i dumpningarna i Östersjön skedde genom att ammunitionen direkt lämpades överbord på avsedda. Förekomst. Både i Östersjön och i västerhavet finns minor, ammunition och kemiska strids- Kemiska stridsmedel är mycket farliga, men det är främst  Riskområden för minor och oexploderad ammunition i Östersjön. Dumpade flygbomber med senapsgas är den typ av kemiska stridsmedel som oftast kommit   13 dec 2012 Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel sydost om runt Östersjön besluta om vad som ska hända med de kemiska stridsmedlen.