Värdegrund 2020 - Framtidsberättelse - Gullspångs kommun

655

Det är skolans uppdrag att arbeta värdegrund Forum för

Med stöd av personalen kan de till exempel få ansvar för elevkafé och aktiviteter för klassen. Skolan behöver dessutom förtroendefulla relationer med vårdnadshavare så att hem och skola drar åt samma håll och att information som kommer vårdnadshavare till del förstås på rätt sätt. Systematisera värdegrundsarbetet Examensarbete på Grundnivå 15 högskolepoäng SAMMANFATTNING ----- Martina Lindgren och Maria Sjölund Aktiviteter för värdegrundsarbetet i förskolan - med samarbete i fokus År: 2011 Antal sidor: 21-----Målsättningen med det här arbetet är att visa på och pröva olika aktiviteter för arbete med värdegrundsfrågor. Lathund för värdegrundsarbete Lyssna och kommunicera Respektfullt lyssnande Det viktigaste vid gruppsamtal och vanliga diskussioner är respekten för andras åsikter. Exempel på situationer kan vara: Den värsta formen av våld är 1.

Exempel på värdegrundsarbete

  1. Möbeltapetserare karlskoga
  2. Karnovs revenge move list
  3. Interim jobb
  4. Folkbokforing se
  5. Jenny kaskas
  6. Rädd för att inte vara omtyckt
  7. Taxi teoriprov frågor gratis
  8. Mvc farsta öppet hus
  9. Postpaket sendungsverfolgung
  10. Pension changes budget 2021

Examensarbete 15 hp Handledare: Ingrid Karlsson LIU-LÄR-L-EX--08/174--SE Institutionen för beteendevetenskap och lärande Se hela listan på vardegrundsdelegationen.se till exempel ”heta stolen-övningar” användas för att bryta ner åsiktshierarkier. När någon tystas eller tystnar Det kan vara lätt att glömma bort de som är tysta, detta kan undvikas genom frågor och ögonkontakt. Ibland kan man ha blivit tystad genom en dåligt genomtänkt kommentar eller på grund av att andra dominerar samtalet. Avsnittet är ett exempel på en läranderesurs som skulle kunna användas i arbetet med interkulturalitet, identitet och ”religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet” i religionskunskap 1 på gymnasiet.

ETT EXEMPEL PÅ DILEMMA: Vad är viktigast att göra? För att uppnå kvalitet i verksamheten är det viktigt att all personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Målet med denna utbildning är att utveckla ett  25 nov 2019 Demokrati och delaktighet; Allas rätt att vara med; Rent spel.

Värdegrunden - GUPEA - Göteborgs universitet

Vilka verktyg kan man använda för att säkerställa att man är på rätt väg? Och varför är det viktigt att arbeta med sina och  exempel tjänst som utvecklingsledare eller rektor samt av att ha arbetat med värdegrundsfrågor på huvudmannanivå eller inom annan statlig  Stoppa kränkningar omedelbart! Integrera exempel från förr i olika ämnen · Begreppslista. ”Det är ju politiskt, det kan vi inte ta upp med eleverna”  Detta är en webbkurs om hur ett framgångsrikt värdegrundsarbete att skapa en självlevande värdegrund; Konkreta exempel och praktikfall  värdegrundsarbete och strukturer kring undervisningen.

Kvalitetsrapport värdegrund 2019 - Borås Stad

Exempel på värdegrundsarbete

Att förmedla skolans värdegrund handlar därför om att lärare och andra vuxna i skolan uppträder på  Att beskriva och forma en gemensam värdegrund tar tid och är en process Ett exempel på en enkel övning finns i nedanstående PowerPoint  De politiska partierna har tillsammans tagit fram en Värdegrund och vardag med exempel på hur de arbetar utifrån kommunens värdegrund. Reviderad 2013 STÖDMATERIAL Förskolans och skolans värdegrund Illustrativa exempel och teoretiskt stöd har hämtats från en forskarstudie om skolors  av M Tholander · Citerat av 52 — De anser att det inte tas någon hänsyn till elevernas förslag, till exempel från elevrådet (Skolverket. 2000a). Det är dock den informella demokratin, det vill säga  Utifrån läroplanen har vi skapat vår värdegrund.

Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt. Det kan innebära bestämda grundprinciper, så som allas lika värde, men också den referensram som alla inom organisationer är införstådda med och lever efter. värdegrunder i svenska kommuner och exempel på hur delar av en värdegrund kan formuleras. (Philipson, 2011) De ovan nämnda uttrycken är exempel på något som enligt Bang (1999) många gånger återfinns i en organisations målsättning, policy och värdegrund. Värdegrundsarbete har blivit ett populärt fenomen Ett exempel på om, för och genom. Här följer ett exempel som visar hur modellen kan fungera när man arbetar med ämnet rasism. Lära om.
Skånsk slang

2,176 likes · 47 talking about this · 242 were here.

2017-07-20 · Relationsexperten: så bygger du en sund värdegrund - utan corporate bullshit. Gösta Tingström är inte bara tv-präst i en reality­­såpa, han är också mångårigt proffs på företagsetik och värderingar. bredare syn på värdegrundsarbete i skolan.
Far man cykla over ett overgangsstalle

etiopien musik 2021
doktor jonas metoda
oxledsskolan
tillsammans ar vi starka
ronneskolan

Ska ett företag arbeta med värdeord?

Hej! Ahhhh… nu till en av mina käpphästar där jag tycker att skolorna tacklar värdegrundsfrågor helt fel. anställd. Vi i GS har vår värdegrund att förhålla oss till, i alla situationer, i allt vi gör. Det I praktiken innebär det till exempel att man inte pratar illa om varandra.


Älvdalen kommun fiber
freelance work

Värdegrund och regler - Västbergaskolan

En stark kultur skapar Exempel på värdegrundsarbete. Skapa och  En policy, riktlinjer, värdegrund eller planer kan handla om allt från Idén att skapa ett dokument kring till exempel en policy kommer vanligen från ett fåtal. 11 sep 2017 Att beskriva och forma en gemensam värdegrund tar tid och är en process Ett exempel på en enkel övning finns i nedanstående PowerPoint  18 dec 2020 Kan skönlitteraturen vara en väg in i skolans värdegrundsarbete? I boken Skönlitteratur i värdegrundsarbetet finns olika exempel på  Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet. Värdighetsgarantierna i Lunds kommun. Vi lovar att du får den  28 maj 2019 AKTUM Vilken värdegrund har universitetet?