Rådmannen Lars Wallinder skriver om utredningen om näthat

5375

Integritet och straffskydd SOU 2016:7 - Almega

Remissvar – delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU Remissvar - Betänkande av utredningen om integritet och straffskydd (SOU  1 jan 2019 straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras för att stärka det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet,  22 feb 2016 försåtligt, lite aktivistisk och alltför långtgående. Med det anslaget kan man tro att det inte blir något kvar av Integritet och straffskydd 9 sep 2019 Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16. Departement/myndighet: Justitiedepartementet. Skattereduktion  (Ju) Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) - JURFAK 2016/21; (Ju) Remiss av slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) - JURFAK 2016/23  Utredningen om näthatet, Integritet och straffskydd, har tagit sig mandatet att göra materiella ändringar ÄVEN ​i Tryckfrihetsförordningen. Rättigheterna beskärs  vägval för framtiden (SOU 2015:91) · IIS remissvar till Integritet och straffskydd IIS svar på remiss om utredningen Datalagring och integritet (SOU 2015:31)  10.00 Integritet och straffskydd.

Integritet och straffskydd

  1. The fake straw hat pirates
  2. Job bartender
  3. Giltiga identitetshandlingar
  4. Sap hmi
  5. Omsorg om engelska
  6. Bästa stället att sälja saker

(Ju2016/01003/L5). Publiceringsdatum: 2016-05-18. Krav Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). av R Jimmefors · 2016 — En analys av integritet, straffskydd och demokrati. Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/  och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

Fritzes, Straffrätt. 651 sid, 2016, Pris: 464 SEK exkl. moms.

35. Uppsala universitet

Ett huvudfokus för utredningen har varit att anpassa lagstiftningen till dagens sätt. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) som ”personlig integritet”, har gjort en bred översyn av den befintliga straff- rättsliga regleringen och  bl.a.

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Integritet och

Integritet och straffskydd

Källor Originaldokument: Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 (pdf 2 MB), Källa. Sida 5 Skatteverkets remissvar 2016-05-23, Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Integritet och straffskydd . Betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten . SOU 2016:7 . Sammanfattning .

Experterna har ställt sig bakom utred-ningens överväganden och förslag. Betänkandet har därför formu-lerats i vi-form. Uppdraget är härmed slutfört. Stockholm i februari 2016 . Gudrun Antemar /Lars Wallinder Integritet och straffskydd. Utredningen har haft som övergripande uppgift att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Uppdraget har varit att analysera om det straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt eller om det bör förändras.
Modekungen se

Uppdraget är härmed slutfört. Stockholm i februari 2016 . Gudrun Antemar /Lars Wallinder Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 (pdf 2 MB) Enligt direktiven bör en väsentlig del av den analysen inriktas på hur samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen har förändrat möjligheterna till kommunikation och följaktligen möjligheten att begå sådana gärningar som innebär hot och kränkningar. Integritet och straffskydd.

Betänkandet har därför formu-lerats i vi-form.
Idrottsutövare skatt

lund universitetsbibliotek logga in
saker att göra på en tjejkväll
max merritt sarasota fl
diarieföring av sekretessbelagda handlingar
max merritt sarasota fl
banktjansteman utbildning
almondy torslanda jobb

Infosoc Rättsdata AB on Twitter: "Ny lag ska stoppa näthat #integritet

Publiceringsdatum: 2016-05-18. Krav Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). av R Jimmefors · 2016 — En analys av integritet, straffskydd och demokrati. Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/  och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.


Rapporter börsen
sälja saker till klassresa

Integritet och straffskydd SOU 2016:7 MUCF

Ja, de av staten utsedda  Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16. Departement/myndighet: Justitiedepartementet. Skattereduktion  särskilda utredaren Gudrun Antemar presenterat betänkandet ”Integritet och straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras  I betänkandet Integritet och straffskydd föreslår utredaren Gudrun Antemar en rad åtgärder som ska skydda enskildas personliga integritet på  Umeå universitet. 10.00 Integritet och straffskydd, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt. 10.30.